1. UČITELJSKA.NET
1.jpg

Internetna stran www.uciteljska.net je namenjena tako učiteljem razrednega pouka kakor tudi učiteljem različnih individualnih predmetov in jim je v pomoč pri njihovem pedagoškem delu.
Na strani najdemo veliko uporabnih in pomembnih stvari: zbirko gradiv in povezav, ki so namenjena osnovnošolskim učiteljem – gradiva lahko člani spletnega portala tudi dodajajo in si jih izmenjujejo. Poleg tega pa na spletni strani najdemo tudi forum imenovan Spletna zbornica, kjer učitelji lahko najdejo mnogo koristnih informacij v zvezi s poučevanjem, si izmenjujejo mnenja in si svetujejo.


1.1 Razporeditev prve strani:

Na prvi strani je za obiskovalca, ki prvič obišče to internetno stran, morda kar malo preveč informacij. Vendar pa so informacije pregledno razporejene tako, da brskanje po spletni strani kmalu ni več težava.
Na vrhu strani najdemo predstavitev učiteljskega portala, na dnu strani pa je lociranih kar nekaj podatkov: novice, izbrane naloge, deset nazadnje prispevanih, zadnji pogovori, priljubljeni ta teden, sodelavci z največ prispevki in avtorji z največ prispevki.
Na skrajni levi strani je kazalo vsebine, na skrajni desni strani pa najdemo anketo, prispevke po predmetih in deset nazadnje prebranih prispevkov.
Čisto na dnu strani je okvirček kjer se ves čas spreminjajo podatki, koliko uporabnikov trenutno pregleduje učiteljski portal. Ne manjkata pa tudi datum in ura.


1.2 Forum

Forum je zelo pregledno urejen in berljiv, njegov izgled pa je podoben večini ostalih forumov. Urejen je na več podforumov, znotraj teh podforomov pa uporabniki odpirajo različne zanimive teme, kjer iščejo mnenja, nasvete in pomoč ostalih učiteljev. Sodelujejo lahko vsi registrirani uporabniki portala.
Pomanjkljivost je ta, da je forum bolj slabo obiskan in nima veliko sporočil. Do sedaj je bilo objavljenih 4174 prispevkov.
Nekateri podforumi niso bili aktivni že dve leti ali celo več. Neaktivnost foruma pa povzroča, da uporabnik, ki bi želel pomoč / novo infomacijo, ne pride takoj do nje – kar pa je nasprotje tega čemu so forumi namenjeni.
Podforumi, ki sestavljajo forum so:


· O naši strani, mnenja in predlogi: uporabniki spletne strani, tu izražajo svoja mnenja o forumu. To vključuje: pohvale, pritožbe in nove ideje, ki bi pomagale izboljšati forum in spletno stran učiteljska.net
· Pogovori staršev otrok s SUT: ta podforum je namenjen pogovorom staršem otrok, ki imajo specifične učne težave.
· Šolski vsakdan: podforum, kjer uporabniki zastavljajo različna vprašanja o šoli ter iščejo pomoč ali mnenje. Na vprašanja in težave pa v tem podforumu odgovarjajo strokavnjaki s tega področja.
· Vprašanja strokovnjakom: v tem podforumu na vprašanja o učnih težavah odgovarjajo strokovnjaki.
· Učitelji začetniki: podforum namenjen izmenjavi mnenj učiteljev začetnikov, njihovih idej in strahov.
· Društvo Bravo: različne informacije o društvu Bravo. Bravo je društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.
· Starši in učitelji: podforum namenjen reševanju konfliktov, ki nastanejo med učitelji, učenci in starši.
· Pomoč - potrebujem: podforum namenjen odpiranju novih tem, kjer uporabniki hitro potrebujejo odgovor ali rešitev problema.
· Izvajalci različnih dejavnosti: podforum, kjer uporabniki delijo prijetne in neprijetne izkušnje z obiski izvajalcev različnih dejavnosti (npr. bralna značka, novoletna predstava).
· Kako iščem svoj sir v labirintu šolstva: hudomušni zapiski učiteljice Miše, ki opisuje svoje uspehe pa tudi neuspehe in dileme v poučevanju. Podforum je namenjen temu, da uporabniki komentirajo njene zapiske, se najdejo v istih stvareh /težavah in podajajo svoja mnenja o situacijah.
· Kako iščem svoj sir v labirintu šolstva: hudomušni zapiski učiteljice Miše, ki opisuje svoje uspehe pa tudi neuspehe in dileme v poučevanju. Podforum je namenjen temu, da uporabniki komentirajo njene zapiske, se najdejo v istih stvareh /težavah in podajajo svoja mnenja o situacijah.
· Zemljevid po Mišinem labirintu - brez stranpoti!: povzetki zgodb učiteljice Miše iz prejšnjega podforuma. Za uporabnike, ki nimajo časa brati vsakega prispevka posebej.
· Pogovori o Življenju, Vesolju in sploh vsem: v ta podforum spadajo razne teme, ki se jih ne da uvrstiti v noben drug podforum.
· Novice: podforum vključuje razne novice, zanimivosti in obvestila.
· Ankete: tu notri so zbrane ankete z naslovne strani portala www.uciteljska.net.
· Zanimivosti: zanimivosti, ki so v povezavi z naslovno stranjo portala učiteljska.net.

1.3 Spletne naloge

Spletne naloge so razvrščene po treh kriterijih, ki nam omogočajo večjo preglednost: razred, predmet in tip naloge.
Vse naloge so pripravljene za direktno reševanje na računalniku, kar je zelo priročna zadeva, če le imamo na razpolago dovolj računalnikov za nemoteno izvajanje pouka.
Ko na primer kliknemo na gumb 1. razred, se nam spodaj odprejo vsi prispevki povezani z učno snovjo v 1. razredu devetletne osnovne šole. Potem si izberemo eno izmed nalog in začnemo reševati. Reševanje je zelo preprosto, saj se naloge večinoma rešujejo samo s klikanjem na izbrani odgovor.

Portal vsebuje spletne nalogo za predmete: angleščina, biologija, družba, fizika, geografija, glasba, interesne dejavnosti, astronomija, geografija, verstva in etika, kemija, likovni pouk, logika, matematika, naravoslovje, naravoslovje in tehnika, nemščina, računalništvo, slovenščina, spoznavanje okolja, učimo se učiti, zabavna šola in zgodovina.


Tipi nalog in kratki opisi:

· nedoločena naloga: v tem sklopu so zbrane različne naloge, ki niso opredeljene po načinu reševanja. Veliko izmed teh nalog se rešuje v programu Excel.
· spletna križanka: spletna križanka se rešuje po principu reševanja navadnih križank.
Učenci z miško kliknejo na polje in nato notri vtipkajo pravilno geslo. V sklopu najdemo križanke iz različnih učnih predmetov, od zgodovine do biologije.
· spletni kviz: učenci izmed podanih odgovor s klikanjem izberejo pravega. Ponavadi se že takoj pojavi okence, ki učenca obvesti o pravilnem/nepravilnem odgovoru.
· spletna osmica: učenci morajo v množici črk poiskati dane besede. Ko besedo najdejo, z miško povlečejo čez njo črto. Če je prečrtana beseda pravilna se okoli nje naredi okvirček.
· spletni blodnjak: v spletnem blodnjaku zaenkrat najdemo samo dve nalogi. Nalogi sta zelo zanimivi za učence, saj preverjata njihovo iznajdljivost v različnih življenskih situacijah.
Vse naloge so pripravljene za direktno reševanje na računalniku, kar je zelo priročna zadeva, če le imamo na razpolago dovolj računalnikov za nemoteno izvajanje pouka.
Ko na primer kliknemo na gumb 1. razred, se nam spodaj odprejo vsi prispevki povezani z učno snovjo v 1. razredu devetletne osnovne šole. Potem si izberemo eno izmed nalog in začnemo reševati. Reševanje je zelo preprosto, saj se naloge večinoma rešujejo samo s klikanjem na izbrani odgovor.


1.4 Komentar o spletni strani učiteljska.net
Na splošno je ta spletna stran ena najbolj uporabnih izmed poznanih portalov za učitelje, saj na njej najdemo veliko koristnih informacij, spletnih nalog ter učne snovi. Do
bro je tudi, da se lahko na stran prijavi kdorkoli in registracija na spletni portal ni omejena.
Učitelji si lahko med seboj izmenjujejo ideje, učno gradivo ter si svetujejo, kar je vsekakor zelo dobrodošlo. Hkrati pa so učitelji tudi informirani z vsemi novostmi na področju pedagoškega dela.

2. OTROCI.ORG

2.jpg

Internetna stran //www.otroci.org// je namenjena predvsem osnovnošolskim otrokom, vendar pa na njej lahko tudi učitelji najdejo veliko koristnih vsebin. Stran ponuja učne liste za vse razrede devetletne osnovne šole, razdeljene po učnih predmetih, nasvete za učenje, kotiček za predšolske otroke. Na strani so zbrani tudi programi za pomoč pri učenju in pa veliko zabavnih vsebin, kot so na primer pravljice, pobarvanke, igre za otroke in podobno.

2.1 Domača stran

Na domači strani je v zgornjem delu strani obsežen meni s povezavami na vse glavne podstrani. Na tej strani je prostor z novostmi, najdemo pa tudi grobe opise nekaterih podstrani. V meniju na levem delu spletne strani je tudi prijavno okno, kamor se lahko vpišemo, če želimo prejemati novice o novostih na tej spletni strani.

2.2 Glavne podstrani

·
Učni listi 1. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja za prvi razred devetletke.
- Pod sklopom slovenščina so učni listi za vadbo dolgih, kratkih besed, glasov (prvi, zadnji
glas), grafomotorike, podobnosti in razlik, rim in zlogov.
- Pod sklopom matematika so učni listi z nalogami aritmetike, geometrije, seštevanja in
odštevanja.
- Pod sklopom spoznavanje okolja pa je učni list s petdesetimi vprašanji o spoznavanju
okolja.


· Učni listi 2. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja za drugi razred devetletke.
- Pod sklopom slovenščina so učni listi z nalogami za vadenje velikih tiskanih črk, malih
tiskanih črk, besed, glasov, nasprotji, pomanjševalnic, povedi in zlogov.
- Pod sklopom matematika so učni listi z besedilnimi nalogami, z nalogami geometrije,
kombinatorike, seštevanja in odštevanja števil do 100 in naloge z množenjem in deljenjem.
- Pod sklopom spoznavanje okolja pa je zopet učni list s petdesetimi vprašanji o spoznavanju
okolja.


· Učni listi 3. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja za tretji razred devetletke.
- Pod sklopom slovenščina so učni listi z nalogami za vadenje nadpomenk, podpomenk,
protipomenk, sopomenk, opisov predmetov, oseb, prostora, pravopisnih nalog, predlogov,
časovnih oblik glagola, stopnjevanja pridevnikov ipd.
- Pod sklopom matematika so učni listi z besedilnimi nalogami, z nalogami geometrije,
kombinatorike, poštevanke in seštevanja in odštevanja števil do 1000.
- Pod sklopom spoznavanje okolja pa je zopet učni list s petdesetimi vprašanji o spoznavanju
okolja.


· Učni listi 4. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in angleščino za četrti razred devetletke.
- Pod sklopom slovenščina so učni listi z nalogami za vadenje lepih besed, nadpomenk,
podpomenk, protipomenk, sopomenk, kako besede izgovorimo, napišemo in preberemo,
opisov predmetov, oseb, živali, povedi, vstavljanje s/z, vstavljanje k/h, nikalne povedi,
ločila, piktogramov, pisanja števil, pisanja z veliko začetnico ipd.
- Pod sklopom matematika so učni listi z besedilnimi nalogami, z nalogami geometrije,
enačb, množenja in deljenja, seštevanja in odštevanja ipd.
- Pod sklopom družba je učni listi s petdesetimi vprašanji o družbi. Pod sklopom
naravoslovje je učni listi s petdesetimi vprašanji o naravoslovju.
- Pod sklopom angleščina so učni listi z nalogami o barvah, hišnih prostorih, hrani, igračah,
oblačilih, pohištvu, telesu ipd.


· Učni listi 5. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje, gospodinjstvo in angleščino za četrti razred devetletke.
- Pod sklopom slovenščina so učni listi z nalogami za vadenje abecednega reda, nadpomenk,
podpomenk, protipomenk, pomanjševalnic, sopomenk, krajšav, predlogov, pridevnikov,
samoglasnikov, soglasnikov, samostalnikov, števil, velike začetnice, zlogov, deljenja besed
in naloge za učenje besedilnih vrst (čestitke, razni opisi, pismo, pripoved, voščilo) in
povednih vrst (pripovedna poved, vprašalna poved, vzklična poved) ipd.
- Pod sklopom matematika so učni listi z nalogami deljenja celote, deljenja z dvomestnim
številom, merjenja merskih enot, množenja in deljenja, neenačb, potenc, sestavljenih
računov, seštevanja in odštevanja ipd.
- Pod sklopom družba je učni listi s petdesetimi vprašanji o družbi.
- Pod sklopom naravoslovje je učni listi s petdesetimi vprašanji o naravoslovju.
- Pod sklopom gospodinjstvo je učni list s petdesetimi vprašanji o gospodinjstvu.
- Pod sklopom angleščina pa so učni listi z nalogami o času, dnevih v tednu, mesecih, družini,
počutju, poklicih, predlogih, pretekliku, stavbah, vremenu, živalih in številih do 100.


· Učni listi 6. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za slovenščino, matematiko, zgodovino in geografijio za šesti razred devetletke.
- Pod sklopom slovenščina so učni listi z nalogami za vadenje glagolov, nedoločnikov,
namenilnikov, osebnih zaimkov, premi govora, odvisnega govora, pridevnikov,
nadpomenk, podpomenk, prislovov, samostalnikov, sklonov, števil, stopnjevanja
pridevnikov, zaimkov ipd.
- Pod sklopom matematika so učni listi z nalogami decimalnih števil, enačb, ulomkov,
ploščine, množenju in deljenju števil, predhodnih in naslednjih števil, neenačb, obsega,
površine, primerjanja števil, urejanja števil, rimskih števil, številskih izrazov,
zaokroževanju števil ipd.
- Pod sklopom zgodovina je učni listi s petdesetimi vprašanji o zgodovini.
- Pod sklopom geografija pa je učni list s petdesetimi vprašanji o geografiji.


·
Učni listi 7. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za slovenščino, matematiko, zgodovino, geografijo in državljansko vzgojo in etiko za sedmi razred devetletke.
- Pod sklopom slovenščina so učni listi z nalogami za vadenje kazalnih zaimkov, moških
sklanjatev, glagolov, povedkov, osebkov, predlogov, stavčnih členov, pisanja opravičil,
pisem ipd.
- Pod sklopom matematika so učni listi z nalogami ulomkov, odstotkov, obsega, ploščine in
deljivosti naravnih števil.
- Pod sklopom zgodovina je učni listi s petdesetimi vprašanji o zgodovini.
- Pod sklopom geografija je učni list s petintridesetimi vprašanji o geografiji.
- Pod sklopom državljanska vzgoja in etika pa najdemo učne liste z vprašanji o družini, o
tem kako se sporazumevamo, kako se odločamo, o množičnih občilih in informacijah, o
vzornikih in avtoritetah ter o življenju v skupnosti.


· Učni listi 8. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za matematiko, zgodovino, geografijo, državljansko vzgojo in etiko in biologijo za osmi razred devetletke.
- Pod sklopom matematika so učni listi z nalogami enačb, izrazov, kordinatnega sistema,
kocke, kroga, kvadra, korenjenja, kvadriranja, obdelave podatkov, pitagorovega izreka ena
in dve, potenc, premega sorazmerja, računanja z racionalnimi števili, realnih števil,
večkotnikov ipd.
- Pod sklopom zgodovina je učni listi s petdesetimi vprašanji o zgodovini.
- Pod sklopom geografija je učni list s petintridesetimi vprašanji o geografiji.
- Pod sklopom državljanska vzgoja in etika so učni listi z vprašanji o družbi prihodnosti,
generacijah in kulturi, poklicih in delu, urejanju skupnih zadev, vprašanjih demokracije ter
o veri in verovanjih.
- Pod sklopom biologija pa so učni listi z vprašanji o biologiji kot vedi v življenju, osnovah
ekologije in o življenjski raznovrstnosti.


· Učni listi 9. razred
V tej podstrani najdemo učne liste za zgodovino, geografijo in biologijo za deveti razred devetletke.
- Pod sklopom zgodovina je učni listi s petdesetimi vprašanji o zgodovini.
- Pod sklopom geografija je učni list s petintridesetimi vprašanji o geografiji.
- Pod sklopom biologija pa so učni listi z vprašanji o celici, čutilih, dihalih, drogah,
hormonih, izločalih, koži, krvožilju, organskem sistemu gibal, prebavilih, spolovilih in
živčevju.


· Nasveti za učenje
Na strani nasveti za učenje so objavljeni nasveti, ki so razdeljeni na več skupin. Nasvete lahko vsak obiskovalec oceni in tudi doda kakšen svoj nasvet. Tukaj lahko najdemo nasvete o tem kako se lotiti učenja, kako nam lahko pomagajo starši, kako si najbolje zapomnimo snov, vzpodbude ipd.

· Programi
Na tej strani najdemo uporabne in poučne programe za učence, ki jih lahko iz te strani prenesejo na svoj računalnik. Večina programov je namenjena učenju matematike, najdemo pa tudi programe kot je SchoolGrad, v katere učenci vpisujejo svoje ocene, datume testov, v njem imajo napisane urnike, program pa jih tudi opozarja na bližajoče se dogodke, ki so jih prej vpisali v koledar.

· Za predšolske
V kotičku za najmlajše najdemo pesmice o črkah, naloge s seštevanjem, odštevanjem in preštevanjem, črkovne sestavljanke, vaje za pisanje številk in črk, labirinte, zanke in uganke, pravljice, naloge kjer morajo otroci pobarvati pike, povezati pike, pobarvati črke, pobarvati svoje ime in podobno.

· Zabavne vsebine
· Vabila – čestitke
Tukaj otroci dobijo vzorce vabil, čestitk za rojstni dan, napisnih listkov in vizitk, ki
jih natisnejo, izrežejo in še sami dopolnijo.

· Detektivke
Detektivke so kratke zgodbe, ki jih otroci preberejo, nato pa na podlagi prebranega
rešujejo uganke, naloge.

· Pravljice za otroke
Na tej strani najdemo šest božičnih, šest slovenskih ljudskih in še petnajst drugih
pravljic. Vse pravljice lahko tudi natisnemo.

· Barvanke za otroke
Tukaj najdemo veliko število različnih pobarvank.

· Šale – vici – štosi
Na strani je približno 630 objav šal, grafitov in verzov, katere lahko tudi sami
dodajamo in ocenjujemo.


2.3 Komentar o spletni strani otroci.org
Čeprav ta stran namenjena učiteljem, učitelji na tej strani lahko najdejo veliko uporabnega gradiva, ki ga lahko uporabijo pri pouku. Všeč mi je, da so učni listi razdeljeni po razredih in da jih je tako veliko. Všeč mi je tudi, da je na spletni strani veliko pobarvank in pravljic s katerimi lahko učitelji še bolj motivirajo učence, še posebno v prvi triadi. Ni pa mi všeč, da administratorji sproti ne urejajo strani, tako da če kaj napišeš na stran, lahko čakaš tudi po več mesecev na odobritev napisanega. Na strani pogrešam tudi kakšen forum, kjer bi si lahko izmenjevali izkušnje, mnenja, podatke itd.

3. PORTAL EVROPA - KOTIČEK ZA UČITELJE
3.jpg

http://europa.eu/teachers-corner/index_sl.htm

EUROPA je portal Evropske unije, ki uporabnike redno obvešča o zadevah Evropske unije in o evropskem povezovanju. Portal pa vsebuje tudi kotiček za učitelje, v katerem se nahaja učno gradivo o Evropi. Pripravile so ga razne institucije Evropske unije ter vladni in nevladni organi, da bi mladim olajšali učenje o Evropski uniji in njenih politikah.
Spletne strani, brošure, knjige, zemljevidi in plakati so polni informacij o tem, kaj je Evropska unija in kaj dela. Govorijo o številnih vprašanjih in težavah, s katerimi se spopada naša družba, denimo: kaj lahko naredimo za zaščito okolja, kako zagotoviti mir in varnost za vse.
Gradivo je prirejeno za otroke različnih starostnih skupin, vsebuje pa konkretne informacije, denimo o zgodovini Evropske unije, državljanstvu EU ali bolj specifičnih področjih, kot je zmanjšanje porabe energije, ter pripomočke za popestritev pouka.


3.1 Za otroke stare do 9 let

V tej rubriki imamo šest podtem. Vsaka podtema vsebuje določene aktivnosti, ki so opisane spodaj.


 • Vse o EU
  Knjižica otrokom pove več o različnosti jezikov in kultur v EU. Učitelji jo lahko uporabijo za razlago skupne valute evra in za predstavitev kulturne, znanstvene in naravne dediščine držav članic Evropske unije. Na začetku so opisane glavne značilnosti EU v različnih jezikih. Nato so opisane vse članice Evropske unije; površina, število prebivalcev, grb, zastava, glavno mesto, pomembne osebe in pozdrav.
  Zemljevid EU pokaže najbolj prepoznavne krajevne značilnosti, hrano in kulturno bogastvo vsake posamezne države EU. Na njem so tudi slike evrskih kovancev in bankovcev ter zastav držav članic.

 • Pravice potrošnikov
  Spletna stran vsebuje učne priprave in učno gradivo o izobraževanju potrošnikov. Gradivo pokriva štiri področja: ravnanje z denarjem, varnost in zdravje potrošnikov, odgovornost potrošnikov in storitve.

 • Energija in okolje
  Ilustrirane knjige imajo po 20 strani. Tom in lisica Lila sta prijatelja. Skupaj se podata v številne dogodovščine, ki Tomu pomagajo razumeti, da je treba okolje spoštovati in varovati

 • Hrana
  Pobarvanka kaže prizore iz kmečkega življenja: kmet na polju, krave na paši, pridelki (mleko, jajca, krompir …).
  Spletna stran z informacijami o mleku in hranilni vrednosti mlečnih izdelkov. Vsebuje tudi številne kvize in igre na temo mleka.
  Urnik je v velikosti plakata, otroci pa vanj vpisujejo, koliko mleka popijejo, in količino primerjajo s količinami, ki jih priporočajo strokovnjaki.

 • EU in svet
  Slikanica pripoveduje o afriškem in evropskem dečku, ki drug drugemu pripovedujeta o svojem življenju. Otroci tako spoznavajo, kako Evropska unija podpira razvoj revnejših držav. Priročnik za učitelje pa vsebuje vse potrebne informacije o posameznih temah v slikanici.

 • Varnost
  Stran pomaga otrokom, da si s pomočjo kviza, sestavljanke, pobarvanke in koristnih nasvetov zapomnijo in razumejo, kdaj je treba poklicati vseevropsko številko za klic v sili 112.

3.2 Za otroke od 9 – 12 let

 • Vse o EU
  Učenci se učijo o okolju, zgodovini, jezikih, navadah in zemljepisnih značilnostih. Odkrijejo, kje v Evropi še živijo flamingi; kje je odraščala nekdanja svetovna prvakinja v tenisu Justine Henin; in seveda marsikaj o Evropski uniji in njenem delovanju. Spletna stran in knjižica vsebujeta privlačne fotografije in številne kvize in igrice, s katerimi otroci preizkusijo svoje znanje in se pomerijo s sošolci.

 • Energija in okolje
  Uporabna je igra, pri kateri otroci spoznavajo pomen varčnega ravnanja z energijo. Na voljo imajo 20 ilustriranih kartic, ki prikazujejo različne tipe družin: „visokotehnološko“, „energijsko varčno“, „negospodarno“, „ekološko“. Karticam so priložena tudi pravila.
  Na voljo je tudi spletišče, ki poučuje otroke o okolju s pomočjo iger, skupinskih dejavnosti in projektov, ki so razvrščeni v skupine glede na štiri teme: zrak, voda, odpadki in narava.

3.3 Za otroke od 12 – 15 let

 • Vse o EU
  Ta rubrika vsebuje stenske zemljevide, npr. Kronološki pregled 25 najpomembnejših mejnikov v povezovanju Evrope od druge svetovne vojne do leta 2007, utrinki iz vsakdanjega življenja in drugi zgodovinski dogodki. Na barvnem zemljevidu Evrope so tudi zastave držav članic in držav, ki se želijo pridružiti EU.
  Na voljo je tudi multimedijsko orodje, ki omogoča interaktivno spoznavanje EU. Majhen robot nas vodi skozi vesolje Evropske unije, kjer lahko otroci raziskujejo različne informativne planete EU tako, da kliknejo nanje. Vsak planet pomeni drugo temo, povezano z EU: države članice, zgodovino, politike, institucije itd. Multimedijsko orodje vsebuje tudi igre, kvize, delovne osnutke, fotografije, videoposnetke in povezave do ustreznih spletišč.

 • Pravice potrošnikov
  Spletna stran vsebuje učne priprave in učno gradivo o izobraževanju potrošnikov. Gradivo pokriva štiri področja: ravnanje z denarjem, varnost in zdravje potrošnikov, odgovornost potrošnikov in storitve.

 • Gospodarstvo in trgovina
  Tu najdemo animiran film: Cenovna stabilnost: zakaj je zame pomembna? Namen tega je dati najstnikom osnovne informacije o pomenu stabilnih cen. V filmu nastopata učenca, Ana in Aleks, ki se seznanjata z delovanjem našega monetarnega sistema. Poleg filma imamo na voljo tudi letake, ki vsebujejo razumljiv pregled te teme in priročnik za učitelje.

 • Podnebne spremembe
  Stran je polna zamisli in predlogov, kako lahko vsak posameznik ustavi podnebne spremembe. Vsebuje igre, kvize, filme in ogljikov kalkulator za večje ozaveščanje. Spremljajoča brošura omogoča učencem, da se zavežejo, da bodo vsak dan pomagali podnebju in spremljali rezultate na posebnem grafu.

 • Ribe iz evropskih voda
  Tu se nahajajo plakati, ki prikazujejo različne vrste rib, ki živijo v morjih okrog Evrope, njihova imena pa so navedena v vseh uradnih jezikih EU. Poleg plakatov je tu tudi knjižica, ki predstavlja ribolovni sektor Sredozemskega in Črnega morja. Prikazuje najpogostejše morske organizme in njihovo razširjenost, vrste mrež in drugo ribolovno orodje ter najmanjšo dovoljeno velikost rib, ki se lovi z navedenim ribolovnim orodjem.

 • Hrana
  Zemljevid evropskega kmetijstva prikazuje pridelke, ki se pridelujejo, in je uporabno orodje, ki daje otrokom geografski vpogled v evropsko kmetijsko dejavnost.

3.4 Za otroke stare 15 let in več

 • Vse o EU
  Vsebuje Evropski rokovnik, v katerega lahko dijaki vpisujejo svoje domače naloge in obveznosti. V njem bodo našli številne zanimive podatke o življenju v EU ter o pravicah državljanov. Koledar je nadvse primeren učni pripomoček, saj enostavno in jedrnato predstavi najrazličnejše praktične nasvete, denimo v zvezi s ceno mobilnih telefonskih pogovorov, recikliranjem, snemanjem glasbe z interneta itd.
  Priročnik za učitelje vsebuje predloge, kako vsebino rokovnika vključiti v delo v razredu in doma. Izvode rokovnika lahko učitelji naročijo brezplačno za ves razred. Vendar je treba rokovnik za prihodnje šolsko leto naročiti zelo zgodaj in upoštevati poseben postopek.

 • EU na diapozitivih
  Te diapozitive lahko uporabljajo učitelji za predstavitev EU s powerpointom. Vsak diapozitiv predstavlja nekaj zelo preprostih dejstev in ključnih besed v preprostem, vsakomur razumljivem jeziku. Pojasnjujejo ključne številke, politike in delovanje EU ter vsebujejo osnovne informacije o vprašanjih, kot so širitev EU, pogodbe in simboli EU. Diapozitivi se redno dopolnjujejo.

 • Kronološki pregled evropske kmetijske politike
  Na plakatu je triindvajset fotografij in kratkih opisov, ki prikazujejo razvoj skupne kmetijske politike od njenih začetkov leta 1957 do danes. Kažejo prehod od zagotavljanja hrane po ugodnih in poštenih cenah na usmerjenost v trajnostni razvoj in okolju prijazne načine kmetovanja.

3.5 Komentar o spletni strani europa.eu
Spletna stran mi je zelo všeč. Informacije so uporabne in pregledne. Če učitelj uporablja to spletno stran, mu je pot razlaganja snovi zelo olajšana. Stran bi priporočila vsem bodočim učiteljem in tistim, ki želijo izvedeti kaj več o Evropski uniji.

4. MINET.SI
4.jpg


Osnovni cilj portala MINET.si je ponuditi mladim, njihovim mentorjem in staršem, na enem mestu čimveč informacij, ki jih potrebujejo, in jim omogočiti tudi kakovostno izobraževanje, svetovanje, pomoč, poklicno usmerjanje, druženje, zabavo… Poučevanje in informiranje je na MINET.si zastavljeno integrirano in v vseh segmentih zajema tudi skrb za zdravje in okolje.

MINET.si oblikuje kakovostna in posodobljena ponudba, zanesljive storitve, znanje, kreativnost, inovativnost, pripravljenost za pomoč, odpiranje številnih možnosti za aktivno sodelovanje in podjetnost.Natančno razdelana ideja in vsebina, vrhunski sodelavci, inovativen program ter medsebojne povezave posameznih segmentov MINET.si ponujajo sponzorjem, oglaševalcem in prodajalcem številne klasične in nove možnosti. Skupaj z MINET.si in MINET.si z njimi, bodo še bolj uspešni. Tudi v korist in napredek mladih v Sloveniji.

Izobraževanje na internetu se šele razvija in išče poti za vključevanje v klasične izobraževalne sisteme in navade. Možnosti in pro blemi, ki jih takšno izobraževanje ponuja, so številni, vendar kaže, da bo imel internet na izobraževanje na vseh nivojih veliko večji vpliv, in to veliko hitreje, kot si to lahko danes predstavljamo. Največja ovira bo pomanjkanje ustreznih ljudi, znanja in gradiv, medtem ko tehnologija že danes omogoča in ponuja številne možnosti.


Na portalu MINET.si lahko na desni strani opaziš teme, ki jih lahko izberemo. Med njimi je šola, glasba, galerija, kulinarika, napovednik in nagradne igre.
Za nas je trenutno najpomembnejša tema šola. Če klikneš na šola, se ti pojavijo novosti in dogajanja, ki se dogajajo ob različnih dnevih. Ob strani pa imaš spet neke podteme. Najdemo različne predmete, kjer si učitelji najdejo veliko gradiva. Sploh za naravoslovne predmete. Največ gradiva se najde za kemijo in varstvo okolja, kjer imamo res veliko snovi, s katero si učitelji lahko pomagajo pri različnih predmetih v različnih razredih.


4.1 Lekcije, ki jih najdemo pri kemiji:

· Uvod v anorgansko kemijo
- lastnosti snovi
- kemijske formule in enačbe
- zgradba atomov
- kemijska vez in struktura snovi
- energija pri kemijskih reakcijah
- hitrost kemijske reakcije
- kemijsko ravnotežje
- ravnotežje vodnih raztopin
- elektrokemija
- elementi v periodnem sistemu


· Organska kemija
- zgradba in osnovne vrste organskih molekul

- kemijske vezi v organskih spojinah
- izomerija organskih spojin
- ogljikovodiki
- organske reakcije
- organske halogene spojine
- organske kisikove spojine
- lipidi
- površinsko aktivna sredstva
- organske dušikove spojine
- viri surovin in energije
- nafta in zemeljski plin
- premog
- les
- organske tehnologije
- sintetični polimeri
- biomasa
- hrana
- zdravila
- vitamini in minerali
- dišave
- konzervansi
- barvila
- kemija okolja
- razstreliva
- rastlinska zaščitna sredstva
- varstvo pri delu


· Biokemija
- osnove biokemije
- strukturna biokemija


· Tehnologija
- organska tehnologija
- anorganska tehnologija


· Varstvo okolja
- nevarne snovi
- odpadki

Pod gradivi najdemo še veliko seminarjev različnih življenjskih tem, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju (volna in bombaž, čaj, vitamini, aluminij, barve, čistila, kemoterapije, kam z obrabljenimi šolskimi flomastri…).


4.2. Komentar o spletni strani minet.si
Na tej spletni strani, ki je namenjena predvsem kemiji, najdemo veliko gradiva o kemiji. Najdeš res veliko snovi in nalog, pa tudi primerov. Na strani je tudi veliko gradiva, ki je uporabno tudi v vsakdanjem življenju. Všeč mi je, da imajo na strani tudi slovarček, s katerimi si razložimo neznane besede. Na strani imaš objavljene tudi datume različnih dogodkov, seminarjev, ki se bližajo.Všeč so mi tudi zanimivosti, na katerih izveš kaj novega. Mogoče manjka le kakšen forum za izmenjevanje kakšnih informacij in izkušenj pa tudi še kakšnega dodatnega gradiva za preverjanje znanja.

5. DEVETLETKA.NET
5.jpg


Devetletka.net je portal za znanje. Na tej strani najdemo novice o simpozijih, natečajih in izidih, prav tako se lahko prijavimo na različne seminarje, izvemo lokacije in teme seminarjev. Najdemo še gradiva, kot so priročniki, prosojnice in priprave za učitelje za vse predmete v osnovni šoli (angleščina, družba, francoščina, glasbena vzgoja, kemija, matematika, naravoslovje in tehnika, slovenščina, španščina, zgodovina, biologija, fizika, geografija, gospodinjstvo, likovna vzgoja, naravoslovje, nemščina, spoznavanje okolja in športna vzgoja).
Na strani še poleg teh gradiv najdemo tudi učbeniške kataloge za tekoče leto za osnovne šole za učitelje.
Za učence pa so še na strani dodatne naloge, povezave, testi, kvizi in dodatne avdio povezave, kjer učenci lahko preverjajo svoje znanje in se naučijo novih stvari. Ta gradiva za učence so za predmete geografija, angleščina, družba, fizika, glasbena vzgoja, matematika, , nemščina, slovenščina in zgodovina
.


6. SREDNJA.NET
6.jpg


Isto kot je stran devetletka.net, obstaja za srednje šole portal srednja.net . Prav tako lahko učitelji najdejo na strani novice o simpozijih, natečajih in izidih; teme in lokacije seminarjev; gradiva kot so priročniki, prosojnice in priprave; prav tako pa seznam učbeniških kompletov za srednje šole.
Za dijake so na strani dodatna gradiva, testi, povezave, avdio povezave in kvizi, kjer lahko preverjajo svoja znanja.
Na strani so objavljene različne novice, novosti in dogajanja, ki utegnejo zanimati tako učence kot učitelje, lahko si naložite tudi spletno različico slovarjev PONS.


6.1 Komentar o spletni strani srednja.net in devetletka.net
Pravzaprav gre za eno spletno stran skupaj, ki je razdeljena na stran za osnovno šolo in stran za srednjo šolo. Obe strani se mi zdita vredu za učitelje, pa tudi za učence je na strani dodatno gradivo. Gradiva so razdeljena po predmetih, pa tudi po razredih, kar učiteljem omogoča lažje iskanje gradiva, ki ga potrebujejo. Na obeh straneh obveščajo tudi o bližajočih se dogajanjih in seminarjih. Na svoj računalnik si s te strani lahko prenesemo tudi slovarje. Na strani je tudi veliko povezav do drugih uporabnih strani za učitelje. Manjka le kakšen forum.

7. DRUŠTVO UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL
7.jpg


Društvo učiteljev podružničnih šol ( www.dups.si) združuje učitelje, ki poučujejo na podružničnih šolah širom Slovenije, in starše otrok, ki obiskujejo podružnične šole. Stran je primerna tudi za ostale učitelje, ki učijo na matičnih šolah, saj vsebuje veliko podatkov, ki so lahko koristni za vse.
Namen spletne strani je predvsem druženje, spoznavanje, medsebojno bogatenje in predstavitev dela učiteljev podružničnih šol celotne Slovenije. Na ta način se bodo lahko tudi majhne šole, kot so podružnice, predstavile širši javnosti.


Na tej spletni strani najdemo veliko uporabnih povezav in dokumentov.

7.1 Didaktična gradiva

· Interaktivne križanke
· Križanke za tisk
· Bralni listi
· Interaktivne naloge za razredno stopnjo


 • Interaktivne križanke so namenjene reševanju na spletu. Potrebno je klikniti na eno izmed vrstic ali stolpcev v mreži in že se odpre opis, s pomočjo katerega ugotovimo geslo, ki ga vpišemo v vnosno polje. Podobne križanke lahko izdelate samostojno s pomočjo programa EclipseCrossword.

 • Če želite križanke reševati na listu papirja uporabite križanke za tisk. Bralni listi so namenjeni začetnemu opismenjevanju tj. prebiranju črk, zlogov in besed, zapisanih z velikimi tiskanimi črkami.

 • Večina interaktivnih nalog za razredno stopnjo je izdelana s pomočjo programov, ki reševalcu omogočajo takojšen vpogled v ustreznost rešitve. Nekatere naloge pa so namenjene tisku.
  Interaktivne naloge so iz matematike in slovenščine.

7.2 Povezave

Če na desni kliknemo povezave, najdemo zbirko uporabnih povezav do različnih gradiv, s katerimi si učitelji lahko pomagajo pri poučevanju. Nekatere spletne strani so v angleškem jeziku.

- Spletna stran www.e-um.si : je namenjena predvsem matematiki v devetletni osnovni šoli
in na gimnaziji. Tu najdemo razlage snovi, dodatne naloge za reševenje, različne
animacije, ki lahko učiteljem pomagajo pri obravnavi snovi. Lahko sestavijo tudi test.
- Spletna stran **http://www2.arnes.si/~mkopas/** : na tej spletni strani najdemo različna
gradiva, predvsem za 4. in 5. razred osnovne šole. Gradiva so dobro organizirana po temah,

tako, da ni težko najti kar iščeš. Najdemo lahko učne liste, projekcije, različna e-gradiva.
- Spletna stran
http://sl.lefo.net/ : je tudi spletna stran, bolj povezana z matematiko.
-
http://www.uciteljska.net/ : je menjalnica učnih gradiv, mnenj in idej, namenjena

osnovnošolskim učiteljem. T stran se mi zdi še najbolj uporabna.

Vseh povezav skupaj je 30. Skoraj vse so povezane z učnimi gradivi, učnimi pripravami, različnimi interaktivnimi nalogami in predstavitvami.


7.3 Komentar o spletni strani dups.si
Spletna stran je zelo uporabna za vse učitelje, še posebno za učitelje začetnike, saj vsebuje vrsto uporabnih spletnih povezav, s katerimi si lahko učitelji pomagajo pri poučevanju. Na različnih spletnih straneh najdemo različna gradiva, ki si jih lahko učitelji natisnejo za uporabo pri pouku.

PRIMERJAVA VSEH OPISANIH PORTALOV

Tabelarni prikaz dobrih in slabih lastnosti portalov

Portal
+
-
Učiteljska.net
- Veliko uporabnih informacij za učitelje.
- Spletni forum, kjer si učitelji med seboj svetujejo, pomagajo.
- Velika izbira spletnih nalog, ki jih učitelji lahko uporabijo pri pedagoškem delu.
- Članstvo na portalu ni omejeno.
- Prevelika količina informacij na prvi strani.
- Majhno sodelovanje na spletnem forumu.
Otroci.org
- Veliko različnih gradiv (pravljice, pobarvanke, učni listi, ...)
- Učni listi so razdeljeni po razredih in predmetih.
- Stran namenjena tako učiteljem, kot učencem.
- Dobro pregledna stran.
- Spletna stran bi lahko vključevala forum, kjer bi si učitelji izmenjavali izkušnje.
- Administratorji spletne strani ne urejajo sproti.
Europa.eu
- Stran je zelo pregledna.
- Snov je razdeljena glede na starost.
- Uporabne informacije o Evropski uniji.
- Zemljevidi, videoposnetki, karte, pobarvanke, plakati ... pripomočki, ki jih lahko uporabimo pri pouku.
- Vso snov si lahko natisnemo, brez registracije.
- Spletna stran bi lahko vključevala forum, kjer bi si učitelji izmenjavali izkušnje.
Minet.si
- Veliko gradiva za kemijo.
- Veliko gradiva, ki jih lahko uporabiš tudi v vsakdanjem življenju.
- Na strani so prikazani in razloženi tudi poskusi in naloge.
- Priročen je slovarček, kjer si lahko razložimo neznane besede.
- Spletna stran bi lahko vključevala forum, kjer bi si učitelji izmenjavali izkušnje.
- Lahko bi bilo več gradiva tudi za druge predmete.
- Lahko bi bilo več gradiv, s katerimi bi učenci preverili svoje znanje.
Srednja.net in Devetletka.net
- Veliko gradiva za učitelje pa tudi za učence.
- Gradivo razdeljeno po predmetih in razredih.
- Stran je zelo pregledna.
- Na strani so tudi obvestila o sprotnih dogajanjih (seminarji ...)
- Spletna stran bi lahko vključevala forum, kjer bi si učitelji izmenjavali izkušnje.
Dups.si
- Veliko uporabnih spletnih povezav.
- Ni se potrebno registrirati za uporabo te spletne strani.
- Preglednost.
- Nekatere spletne strani so neuporabne.
- Na nekaterih splenih povezavah je potrebna registracija.
- Lahko bi ustanovili forum, kjer bi si učitelji izmenjavali mnenja.

VIRI
1. www.uciteljska.net
2. www.otroci.org
3. http://europa.eu/teachers-corner/index_sl.htm
4. www.minet.si
5. www.devetletka.net
6. www.srednja.net
7. www.dups.si